Storitve.

Podjetje ima v proizvodnem programu sledečo opremo:

– Parni in vročevodni kotli na biomaso
– Absorpcijski hladilni agregati
– Toplotne postaje velikih kapacitet
– Prenosniki toplote
– Tlačna oprema v energetiki in procesni industriji

Ponujamo vam tudi:

– Sveže ideje in projektne rešitve
– Projektiranje in iskanje projektnih tehničnih rešitev
– Lastna produkcija opreme
– Zagon opreme
– Certifikat TUV
– Varjenje po certificiranih postopkih (WPQR)
– NDT preiskave
– Kvaliteto, inovativnost in funkcionalnost
– Podporo dobrega znanja in pridobljenih izkušenj
– Servis opreme
– Montaža izdelane opreme
– Naročniki in dobavitelji so naša garancija za uspeh

Proizvodi:

 1. Vročevodni kotli na lesno biomaso in fosilna goriva 
 2. Parni kotli na lesno biomaso in fosilna goriva 
 3. Kogeneracijska postrojenja 
 4. Kotli na odpadno toploto (dimni plini)
 5. Filtri za vodo 
 6. Dimne lopute 
 7. Dvojno tesneče dimne lopute 
 8. Vakuumske postaje 
 9. Toplotne postaje 
 10. Vakuumski zračni kondenzator 
 11. Toplotne postaje 
 12. Toplotni izmenjevalci U-cevni in spiralni 
 13. Tlačne cisterne max tlak 200bar
 14. Akumulatorji pare in vroče vode 
 15. Črpalne postaje 
 16. Postaje za jemanje vzorcev kvalitete vode
 17. Drsne podpore za konstrukcij 
 18. Parno reducirne postaje

Projektiranje:
 

 1. Projektiranje parnih kotlarn na lesno biomaso (sekance) s kogeneracijo.
 2. Projektiranje parnih in vročevodnih kotlarn na fosilna goriva
 3. Projektiranje hladilne tehnike (absorpcijski hladilni agregati)
 4. Projektiranje in konstruiranje tlačne opreme
 5. Projektiranje in kotlarn na odpadno toploto
 6. Projektiranje in konstruiranje toplotnih postaj
 7. Projektiranje in konstruiranje toplotnih izmenjevalcev vseh izvedb
 8. Projektiranje in konstruiranje vakuumskih sistemov
 9. Projektiranje in konstruiranje zračnih kondenzatorjev
 10. Projektiranje postaj za vzdrževanje tlaka v vročevodnih sistemih
Back to Top
Bogastvo ni to kar imamo, temveč to kar znamo.
Translate »