Kontrola kvalitete.

Zaradi želje po doseganju visoko kakovostnih lastnosti končnega izdelka smo certificirali varilno osebje in tehnični nadzor po standardu AD 2000 Merkblatt HP0. Z omenjenim standardom ocenjujemo splošna načela izvedbe, proizvodnje in preizkušanje tlačnih posod. Spoznanja iz pridobljenega standarda so odločilna pri izbiri ustreznega materiala. Zaradi tega smo pri sami izvedbi del pozorni ali ima material dejansko tiste lastnosti, kot so navedene v njegovi deklaraciji.

Certificirali smo tudi varilne postopke (WPQR) in kombinacijo le teh:

-TIG(141)

-REO(111)

-MIG/MAG(135)

-EPP(121)

Za doseganje kvalitete zvarnih spojev smo tudi izobrazili osebje za varilne koordinatorje  (IWT, IWE, IWS) ter NDT osebja za vizualne preiskave, penetrantske preiskave in tesnostni preizkus.

P3090240 
Back to Top
Bogastvo ni to kar imamo, temveč to kar znamo.
Translate »